RIDDIA

O SPOLEČNOSTI RIDDIA S.R.O.

Společnost Riddia s.r.o. na trhu působí od ledna 2012. Naše specializace je: 

 • poradenství v oblasti financí a dotací pro běžící či rozvíjející se podnikatelské aktivity
 • podpora zajímavých podnikatelských záměrů (zajištění poradenství, marketingu, finančních zdrojů)
 • propagace a reklama
 • V oblasti sjednávání a optimalizace pojistných smluv jsme výhradními zástupci České podnikatelské pojišťovny.

 

PROJEKTY NA KLÍČ

Zajistíme projekty na klíč a poradíme vám s vašimi podnikatelskými aktivitami.

 • DOTACE NA ZAMĚSTANCE

Pomůžeme vám zajistit dotace na zaměstnance.

Nabízíme vám:

 • poradenství
 • zpracování veškerých podkladů potřebných k vyřízení žádosti
 • jednání s úřady

Veškeré formality vyřídíme za vás!
 

 • PROJEKTOVÉ STUDIE

Nabízíme profesionální zpracování a dotažení zajímavých nápadů, projektů.
 

 • KOMBINOVANÉ DOTAČNÍ ZDROJE

U složitějších projektů vám nabízíme možnost kombinovaných dotačních zdrojů, kdy vám navrhneme nejvýhodnější řešení financování vašeho projektu propojením dotačních titulů dostupných v ČR a EU, příspěvků a grantů dle regionů, krajů. 

ZJISTIT VÍCE ZJISTIT MÉNĚ

ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ

DOTAČNÍ PROGRAMY

Když jsme sami čerpali dotace, viděli jsme, kolik je s tím papírování a jakákoliv chyba může způsobit i zamítnutí dotace. Dnes může podnikatel čerpat dotace na mzdy, vzdělávání, investice a další výdaje. Již neexistuje oblast, pro kterou by se nedaly získat finanční prostředky, ať už formou dotací, příspěvků nebo spolufinancování. Stačí jen chtít.
 

Nabízíme Vám:

 • výběr vhodného dotačního programu
 • založení účtu v elektronickém systému
 • podání registrační žádosti
 • podání plné žádosti
 • monitorování projektu

Přehled dotačních programů v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014 – 2020:

Inovace

 • výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí   

Výše dotace: 1 - 150 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Úspory energie

 • snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity

Výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

ICT a sdílené služby

 • mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Potenciál

 • pořízení výzkumného a vývojového vybavení

Výše dotace: 3 - 200 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Aplikace

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Nemovitosti

 • podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí

Výše dotace: 1 - 50 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Vysokorychlostní internet

 • modernizace a rozvoj infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč 
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Technologie

 • nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí

Výše dotace: 0,5 - 20 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Obnovitelné zdroje energie

 • využití obnovitelných zdrojů energií

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Školicí střediska

 • výstavba či rozvoj vzdělávacího střediska, včetně vybavení

Výše dotace: 0,5 - 50 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Nízkouhlíkové technologie

 • využití a rozvoj nízkouhlíkových technologií

Výše dotace: 0,5 - 100 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Služby infrastruktury

 • podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou

Výše dotace: 5 - 300 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Poradenství 1 (pro začínající podniky)

 • poradenské služby poskytované externími poradci

Výše dotace: 50 tis. - 10 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Poradenství 2

 • poradenské služby poskytované externími poradci

Výše dotace: 0,5 - 1 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Partnerství znalostního transferu

 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací

Výše dotace: 0,5 - 4 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Spolupráce

 • podpora vytváření klastrů a technologických platforem

Výše dotace: 0,5 - 80 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Pre-commercial Public Procurement

 • spolupráce veřejného subjektu a společnosti realizující výzkum a vývoj

Výše dotace: výše dotace zatím není známa
Termín vyhlášení výzvy: 1. polovina roku 2015

Projekty ProofofConcept

 • činnosti ověřující proveditelnost výzkumu a vývoje, tržní uplatnitelnost výsledků a transfery technologií

Výše dotace: zatím není známa
Termín vyhlášení výzvy: 1. polovina roku 2015

Progres

 • realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 1. polovina roku 2015

Marketing

 • účast na zahraničním veletrhu či výstavě

Výše dotace: 0,3 - 150 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Smart grids I. (distribuční sítě)

 • modernizace distribučních soustav

Výše dotace: 1 - 500 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Smart grids II. (přenosová síť)

 • výstavba, posílení, modernizaci a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven

Výše dotace: 1 - 500 mil. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

Inovační vouchery

 • nákup expertních služeb v oblasti inovací

Výše dotace: 80 - 500 tis. Kč
Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina roku 2015

ZJISTIT VÍCE ZJISTIT MÉNĚ

MARKETING

Kdo není vidět, jako by ani neexistoval - pomůžeme vám s propagací vaší firmy, výrobků nebo služeb. Společnost Riddia s.r.o. původně začínala s nabídkou reklamních a propagačních služeb. Dnes se jedno z oddělení věnuje právě propagaci.
 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • profesionální tvorba a distribuce reklamních krátkých
 • reklamní bannery, polepy (např. osobních automobilů, prostředků hromadné dopravy)
 • webové stránky
 • krátkodobé pronájmy reklamních ploch
ZJISTIT VÍCE ZJISTIT MÉNĚ

REFERENCE

Aktuálně jsme navázali spolupráci s těmito firmami.

 • JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o.
 • VLP Finance s. r. o.
 • RPIC Pardubice s. r. o.
 • M&M reality finance
 • Rexala a. s.
 • Profi Glass Solution s. r. o.
 • Cartrader s. r. o.

KONTAKTY

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Adresa sídla společnosti:

Riddia s. r. o.
17. listopadu 360
530 02 Pardubice


Kancelář společnosti:

Riddia s. r. o.
Palackého třída 248
530 02 Pardubice

IČ: 28828453

Tel.: +420 773 003 007
E-mail: info@riddia.cz
ID datové schránky: 77n9fke

Top